Porto Cristo

Torre dels Falcons

Situada al final de l’avinguda d’en Joan Servera Camps de Porto Cristo.

Torre de vigilància i de defensa. La història diu que la construcció de la torre es va dur a terme amb gran celeritat l’any 1577 i les autoritats varen escollir l’emplaçament, en el serral dels Falcons.

Devers el 1693 la torre tenia dos torrers. El 1769 tenia un canó de bronze de 3 lliures, dos torrers i estava situada en el predi des Rafal Pudent. El 1794 la torre es troba molt descarnada i s’indica la conveniència de construir-hi una bateria al peu. El 1936 fou parcialment destruïda a conseqüència del bombardeig de les forces franquistes. Posteriorment, l’any 1960, els propietaris dels terrenys la reconstruïren.

Al costat de la torre hi ha la casa del farer, recentment restaurada, on es poden veure grafitis i esgrafiats del s. XVIII fins a l’actualitat. La zona verda ha estat adequada i disposa de taules i bancs de fusta.

Menú