#ManacorPlatgesSegures

Gaudeix de l’entorn natural!

Certificat de Qualitat Turística
Política de qualitat
Carta de serveis
Programa d'Objectius 2023
Analítica d'aigües
Política de qualitat

L’Ajuntament de Manacor es compromet a mantenir implantat un Sistema de Gestió segons la Norma de qualitat UNE-ISO 13.009 de gestió de platges, a les següents platges del municipi: s’Illot, Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Mendia, s’Estany d’en Mas, Cala Antena, es Domingos Grans i Petits, i Cala Murada, amb l’objectiu d’oferir uns serveis de qualitat que siguin sostenibles amb l’entorn i aconseguir la satisfacció de tots aquells residents i turistes que gaudeixen de les nostres platges.

L’Ajuntament, mitjançant l’ens gestor, es compromet a:

 • Compatibilitzar l’afluència d’usuaris a les platges amb el respecte al medi ambient, gestionant els recursos i prevenint la contaminació i els riscos higiènic-sanitaris, especialment els derivats de la Covid-19.
 • Controlar els impactes ambientals de les activitats, instal·lacions i recursos, i establir els mitjans tècnics i econòmics necessaris per a minimitzar-los.
 • Complir la legislació vigent que sigui aplicable i altres compromisos complementaris, que sense ser obligatoris, puguin tenir una repercussió favorable sobre la qualitat dels serveis prestats i el medi ambient.
 • Garantir un control i seguiment de les activitats que es realitzen a les platges, establint mecanismes de millora continua en col·laboració amb tots els agents implicats en la seva gestió.
 • Fomentar la participació activa dels usuaris, establint sistemes de comunicació que permetin atendre les seves queixes i suggeriments i avaluar el seu nivell de satisfacció en relació amb les infraestructures i serveis de les platges.
 • Facilitar l’accés a les platges a usuaris amb mobilitat reduïda.
 • Desenvolupar una gestió de platges participativa, en la que s’aprofitin les capacitats de totes les empreses implicades.
 • Definir i avaluar periòdicament un programa d’objectius i metes, amb la finalitat d’impulsar la millora continua a les nostres platges.

Aquesta política serà comunicada al personal municipal, als usuaris i a les empreses implicades en la prestació dels serveis a les platges.

Manacor, 27 d’abril de 2021

Maria Antònia Truyols Martí
Delegada de Turisme

Sebastià Nadal Santandreu
Delegat de la Zona Costanera

Carta de serveis

L’Ajuntament de Manacor, a través de la delegació de Turisme, té com a principi d’actuació millorar la qualitat dels serveis que es presten a les platges del municipi, tenint en compte les necessitats i expectatives dels ciutadans i visitants, i millorar la informació posada a disposició de tots els usuaris.

PUNTS D’INFORMACIÓ

 • Oficina municipal d’informació turística de Manacor. Plaça del Convent, 3 – 07500 Manacor
 • Tel. 971 84 91 26
 • Horari: Dilluns a divendres de 8.30 a 14’00h. Oberta tot l’any
 • visitmanacor.com turisme@manacor.org

SERVEIS DURANT LA TEMPORADA DE BANY

 • Salvament i socorrisme.
 • Passarel·les d’accés per a discapacitats.
 • Serveis higiènics públics i adaptats a persones amb discapacitat.
 • Recollida selectiva de residus.
 • Servei de neteja.
 • Lloguer d’ombrel·les i hamaques.
 • Red de volei.
 • Cadira amfíbia per a persones amb discapacitat.
 • Aparcament públic i aparcament per a persones amb discapacitat.
 • Cartells d’informació sobre els serveis de la platja.
 • Anàlisi i control de la qualitat de l’aigua de bany i de la presència de fongs a la superfície dels rentapeus.
 • Sistema de recollida i tractament de queixes i suggeriments.

Horaris dels serveis, salvament i socorrisme

MES HORARI HORES
MAIG 12.00 – 16.00 h 4
1-14 JUNY 11.00 – 17.00 h 6
15-30 JUNY 11.00 – 18.00 h 7
JULIOL 10.00 – 19.30 h 9,5
AGOST 10.00 – 19.30 h 9,5
1-16 SETEMBRE 11.00 – 18.00 h 7
17-30 SETEMBRE 11.00 – 17.00 h 6
OCTUBRE 12.00 – 16.00 h 4

COMPROMISOS

 • Renovació dels equipaments de les platges: torres de vigilància, banys públics, passarel·les, rentapeus, para-sols i gandules.
 • Neteja manual de l’arena i control de la qualitat.
 • Correcta gestió de les restes de posidònia acumulades en funció de la temporada i posterior deposició per ajudar a la regeneració de les platges.
 • Neteja i manteniment de les instal·lacions per a evitar riscos higiènic-sanitaris.
 • Recollida selectiva de residus i freqüència de retirada adequada per a evitar acumulacions i males olors.
 • Control de la qualitat de l’aigua de bany per a assegurar unes condicions higiènic-sanitàries òptimes, amb la realització d’analítiques periòdiques i comunicació dels resultats.
 • Realització d’enquestes als usuaris per conèixer el seu grau de satisfacció.
 • Tractament de les queixes i suggeriments dels usuaris.
 • Supervisió de les feines realitzades per l’empesa de servei i altres empreses contractistes per avaluar els seus serveis.

 

INDICADORS

La Delegació de Turisme de l’Ajuntament de Manacor disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat que inclou una sèrie d’indicadors per al seguiment de l’eficàcia i eficiència dels serveis que es presten:

 • % satisfacció qualitat de cada servei a través de l’enquesta a usuaris.
 • Nº queixes relacionades amb cada servei.
 • Nº irregularitats en la supervisió dels serveis.
 • Nº avisos de salvament i primers auxilis.
 • Compliment temps de resposta en el servei de socorrisme i salvament.
 • Compliment resultat anàlisi qualitat de l’aigua de bany.
 • Compliment anàlisi superfície rentapeus.

 

OBJECTIUS

Anualment es defineixen uns objectius de qualitat per a totes les platges, amb la intenció de millorar les infraestructures i la qualitat del servei que s’ofereix als usuaris. Els objectius aprovats per a la present temporada poden consultar-se a la web de turisme www.visitmanacor.com.

 

SISTEMA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS:

La vostra opinió és important. Podeu presentar les vostres queixes o suggeriments a través dels següents mitjans

 • Fulls de queixes i suggeriments a disposició dels usuaris a les torres de vigilància i a les oficines de Turisme de l’Ajuntament.
 • Direcció de correu electrònic de contacte: turisme@manacor.org
Normes d'ús de les platges de Manacor
APP Platges de Mallorca
La importància de la Posidònia oceànica

Notícies

Encara no hi ha notícies d'aquest tema

Platges

Menú