Certificat de Qualitat Turística
Política de qualitat
Carta de serveis
Programa d'Objectius 2024
Analítica d'aigües
Política de qualitat

L’Ajuntament de Manacor es compromet a mantenir implantat un Sistema de Gestió segons la Norma de qualitat UNE-ISO 13.009 de gestió de platges, a les següents platges del municipi: s’Illot, Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Mendia, s’Estany d’en Mas, Cala Antena, es Domingos Grans, Domingos Petits, i Cala Murada, amb l’objectiu d’oferir uns serveis de qualitat que siguin sostenibles amb l’entorn i aconseguir la satisfacció de tots aquells residents i turistes que gaudeixen de les nostres platges.

L’Ajuntament de Manacor, mitjançant l’ens gestor, es compromet a:

 • Compatibilitzar l’afluència d’usuaris a les platges amb el respecte al medi ambient, gestionant els recursos i prevenint la contaminació i els riscos higiènic-sanitaris.
 • Controlar els impactes ambientals de les activitats, instal·lacions i recursos, i establir els mitjans tècnics i econòmics necessaris per a minimitzar-los.
 • Complir la legislació vigent que sigui aplicable i altres compromisos complementaris, que sense ser obligatoris, puguin tenir una repercussió favorable sobre la qualitat dels serveis prestats i el medi ambient.
 • Garantir un control i seguiment de les activitats que es realitzen a les platges, establint mecanismes de millora continua en col·laboració amb tots els agents implicats en la seva gestió.
 • Fomentar la participació activa dels usuaris, establint sistemes de comunicació que permetin atendre les seves queixes i suggeriments i avaluar el seu nivell de satisfacció en relació amb les infraestructures i serveis de les platges.
 • Facilitar l’accés a les platges a usuaris amb mobilitat reduïda.
 • Desenvolupar una gestió de platges participativa, en la que s’aprofitin les capacitats de totes les empreses implicades.
 • Definir i avaluar periòdicament un programa d’objectius i metes, amb la finalitat d’impulsar la millora continua a les nostres platges.

Aquesta política serà comunicada al personal municipal, als usuaris i a les empreses implicades en la prestació dels serveis a les platges.

Manacor, 7 de juny de 2024

Júlia Acosta
Delegada de Turisme

Sebastià Llodrà
Delegat de platges

Carta de serveis

CARTA DE SERVEIS

L’Ajuntament de Manacor, a través de la delegació de Turisme, té com a principi d’actuació millorar la qualitat dels serveis que es presten a les platges del municipi, tenint en compte les necessitats i expectatives dels ciutadans i visitants, i millorar la informació posada a disposició de tots els usuaris.

 

PUNTS D’INFORMACIÓ

 • Oficina municipal d’informació turística de Manacor. Plaça del Convent, 3 – 07500 Manacor

Tel. 971 84 91 26

Horari: Dilluns a divendres de 8.30 a 14’00h. Oberta tot l’any

 

TEMPORADA D’EXPLOTACIÓ DE LES PLATGES

Del mes de maig al mes d’octubre.

 

SERVEIS DURANT LA TEMPORADA DE BANY

 • Salvament i socorrisme, amb el següent horari:
PLATGES RISC BAIX PLATGES RICS MITJÀ
MAIG 11.00 – 17.00 h 10.00 – 17.00 h
JUNY 10.00 – 18.00 h 10.00 – 19.00 h
JULIOL-AGOST 10.00 – 19.30 h 10.00 – 19.30 h
SETEMBRE 10.00 – 18.00 h 10.00 – 19.00 h
OCTUBRE 11.00 – 17.00 h 10.00 – 17.00 h

 

 • Passarel·les d’accés per a persones amb mobilitat reduïda
 • Serveis higiènics públics i adaptats a persones amb mobilitat reduïda
 • Rentapeus
 • Recollida selectiva de residus
 • Servei de neteja
 • Lloguer de para-sols i gandules
 • Xarxa de volei (s’Illot, Porto Cristo, s’Estany d’en Mas i Cala Murada)
 • Cadira amfíbia per a persones amb mobilitat reduïda
 • Aparcament públic
 • Cartells d’informació sobre els serveis de la platja
 • Anàlisi i control de la qualitat de l’aigua de bany, l’arena i la superfície dels rentapeus
 • Sistema de recollida i tractament de queixes i suggeriments

  

COMPROMISOS

 • Renovació dels equipaments de les platges: torres de vigilància, banys públics, passarel·les, rentapeus, para-sols i gandules.
 • Neteja manual de l’arena i control de la qualitat.
 • Correcta gestió de les restes de posidònia acumulades en funció de la temporada i posterior deposició per ajudar a la regeneració de les platges.
 • Neteja i manteniment de les instal·lacions per a evitar riscos higiènic-sanitaris.
 • Recollida selectiva de residus i freqüència de retirada adequada per evitar acumulacions i males olors.
 • Control de la qualitat de l’aigua de bany per assegurar unes condicions higiènic-sanitàries òptimes, amb la realització d’analítiques periòdiques i comunicació dels resultats.
 • Realització d’enquestes als usuaris per conèixer el seu grau de satisfacció.
 • Tractament de les queixes i suggeriments dels usuaris.
 • Supervisió de les feines realitzades per l’empresa explotadora i altres empreses contractistes per avaluar els seus serveis.

 

INDICADORS

La Delegació de Turisme de l’Ajuntament de Manacor disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat que inclou una sèrie d’indicadors per al seguiment de l’eficàcia i eficiència dels serveis que es presten:

 • % satisfacció qualitat de cada servei a través de l’enquesta a usuaris.
 • Nº de queixes relacionades amb cada servei.
 • Nº d’irregularitats en la supervisió dels serveis.
 • Nº d’avisos de salvament i primers auxilis.
 • Compliment del resultat de l’anàlisi de qualitat de l’aigua de bany.
 • Compliment del resultat de l’anàlisi d’aigua i superfície als rentapeus.

 

OBJECTIUS

Anualment es defineixen uns objectius de qualitat per a totes les platges, amb la intenció de millorar les infraestructures i la qualitat del servei que s’ofereix als usuaris. Els objectius aprovats per a la present temporada poden consultar-se a la web de turisme  www.visitmanacor.com

 

SISTEMA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS:

La vostra opinió és important. Podeu presentar les vostres queixes o suggeriments a través dels següents mitjans:

 • Fulls de queixes i suggeriments a disposició dels usuaris a les torres de vigilància i a les oficines de turisme de l’Ajuntament.
 • Direcció de correu electrònic de contacte: turisme@manacor.org
 • A través de les enquestes de satisfacció que periòdicament es reparteixen a les platges.
Normes d'ús de les platges de Manacor
APP Platges de Mallorca
La importància de la Posidònia oceànica

Notícies

Encara no hi ha notícies d'aquest tema

Platges

Menú