Patrimoni a Manacor

Basílica Paleocristiana de Son Peretó

Situada a la carretera de Manacor a Sant Llorenç, km. 7,5.

Es tracta d’un jaciment arqueològic de l’antiguitat tardana (s. V-VII d.c.) que correspon a un conjunt litúrgic constituït per una basílica i una necròpoli.

Les excavacions de Son Peretó es varen començar devers el 1912, gràcies a l’empenta de Mn. Aguiló. El 1931, el jaciment i les seves restes varen ser declarats Monument Historicoarqueològic per garantir-ne la conservació i la preservació. Des de l’any 2005 s’està desenvolupant un projecte de consolidació i adequació del jaciment per a les visites, cofinançat per l’Ajuntament de Manacor i el Consell de Mallorca.

La zona excavada a Son Peretó va posar al descobert un conjunt litúrgic constituït per diversos elements amb funcions diferenciades:

A. Basílica: Recinte de culte. Té unes dimensions de 21 x 14 m i l’orientació est-oest. Constava de tres naus, separada la central de les laterals per dues filades de columnes. A l’est de la nau major hi ha el sanctuarium, on es trobava l’altar.

B. Baptisteri, amb doble piscina baptismal.

C. Necròpoli.

D. Habitacions adossades al recinte de culte.

Els restes i els mosaics-Balèria, el més famós, es poden visitar al Museu d’Història de Manacor.

Hi ha un indicador a la carretera i panells en quatre idiomes en el jaciment per poder-hi fer una visita autoguiada.

Entrada lliure.

http://www.museudemanacor.com
Menú