Institució Mossèn Alcover

L’Ajuntament de Manacor, conscient de la grandesa d’Antoni M. Alcover i Sureda (Manacor, 1862- Palma, 1932) i de la seva obra, acordà crear una Institució Pública amb el seu nom que fos acte d’homenatge, mostra dels seus records, estímul d’estudi i ciència, manifestació d’afecte cap a la nostra terra i els nostres valors i llavors d’un gran arbre de cultura i harmonia.
La Institució té com a principals finalitats la conservació, reunió i aprofitament científic de tot el legat d’Antoni M. Alcover per una banda i per l’altra l’estudi, recerca, coneixença i promoció de la cultura popular de Mallorca.
C/ Pare Andreu Fernández, 12
(tel. 662 320 444)
www.institucioalcover.org

Menú