Platges

Nova norma UNE-ISO 13009:2016 per a la marca Q de Qualitat Turística de platges

Nova norma UNE-ISO 13009:2016 per a la marca Q de Qualitat Turística de platges

El municipi de Manacor, a la comarca del Llevant de Mallorca, garanteix l’accessibilitat i qualitat de les seves platges urbanes mitjançant la certificació, de reconegut prestigi mundial, International Organization for Standardization (ISO) 13009:2016 de Gestió de platges. D’aquesta manera, les platges de s’Illot, Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Mendia, s’Estany d’en Mas, Cales de Mallorca (Cala Antena, es Domingos Grans i es Domingos Petits) i Cala Murada es troben en un òptim estat pel gaudi de la ciutadania, contemplant al mateix temps criteris estrictes de preservació mediambiental i de sostenibilitat.

Cal assenyalar que s’han modernitzat els accessos a les platges urbanes, que disposen de passarel·les de fusta damunt l’arena,MILLORA 2019 2nous banys públics accessibles i personal de seguretat amb la deguda formació. També s’han condicionat xibius i es realitzen controls en la qualitat de l’aigua i de l’arena que són exposats als panells informatius de cada platja. Aquest conjunt de millores han permès que les platges urbanes del municipi de Manacor comptin amb l’esmentada certificació de qualitat de nivell mundial, ISO 13009, que de cada vegada més demanen les empreses turístiques i les persones usuàries. Entre els múltiples beneficis associats amb la norma ISO 13009 sorbresurten la protecció ambiental; la millora de la gestió de les platges; la permanent avaluació; la satisfacció de les persones usuàries (enriquiment de l’experiència turística) i la transparència informativa. S’estableixen un seguit de processos, es fixen registres de supervisió de cada una de les platges i s’extreuen conclusions a fi d’aconseguir millores.

En general, el certificat ISO 13009 representa per la costa manacorina màximes garanties de seguretat; col·locació de les banderes sobre l’estat de la mar; abalisament de les zones de bany; servei de socorrisme; disposició de la farmaciola (material sanitari). Paral·lelament, un adequat servei d’informació mitjançant cartells i senyals. I altres aspectes fonamentals com són els referents a l’accessibilitat (supressió de barreres arquitectòniques); instal·lació de banys (WC); recollida de residus i un bon control de les papereres. Així mateix, es realitzen enquestes per conèixer les opinions de les persones usuàries, que també poden emplenar fulls de queixes a les distintes oficines d’informació turística.

En definitiva, gràcies als processos seguits, cada mes es coneixen els quadres d’indicadors de cada una de les platges urbanes del municipi. Els mostreijos queden reflectits al sistema i en tot moment es pot saber quines passes s’han fet per donar resposta i solucionar eficaçment les incidències lleus i greus. Al mateix temps, s’extreuen unes conclusions anuals i es defineix un programa d’objectius.

Sense cap mena de dubte, les platges del municipi de Manacor mereixen constant atenció i cura si es vol preservar la particularitat del litoral, la bellesa de les aigües i l’entorn. Aquestes qualitats contribueixen a l’atracció d’un gran nombre de visitants i són un dels motors econòmics de Manacor. Dins aquest marc, és una responsabilitat de l’Ajuntament de Manacor la preservació de les platges, tan fràgils, perquè el turisme i el desenvolupament econòmic sigui el més sostenible possible. Per aquest motiu es du a terme un pla de neteja sostenible de platges amb criteris mediambientals per minimitzar els impactes sobre el litoral. Precisament, cal destacar l’edició del full informatiu La importància de la posidònia oceànica, que també divulga el pla de neteja sostenible de les platges del municipi.

Menú