L’Ajuntament Manacor us convida a participar en el programa SICTED (Sistema Qualitat Turística en Destí), que té per objectiu millorar el destí i impulsar la Qualitat Turística dels serveis turístics del municipi de Manacor per tal de millorar l’experiència i satisfacció del turista.

És un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per l’Ajuntament de Manacor i la Secretaria d’Estat de Turisme, amb el suport de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i l’Agència Estratègica de Turisme de les Illes Balears. Aquest projecte de millora continua treballant amb empreses/serveis turístics de fins a 37 oficis diferents.

El SICTED persegueix un nivell de qualitat homogeni en els serveis oferts al turista dins el municipi, de manera que no s’apreciïn deficiències de qualitat substancials entre els diferents productes que componen l’oferta en el destí, ni condicionaments negatius de la percepció i satisfacció dels turistes (per aquest motiu es fan 2 Taules de Qualitat anuals amb l´equip de govern del municipi per detectar punts de millora).

En l’actualitat 26 serveis turístics de Manacor (adherits al SICTED des del 2014) gaudeixen d’aquest distintiu, que té validesa biennal, encara que està condicionat a una avaluació anual de seguiment.

Per a més informació, visitau el web de Turespaña: https://www.calidadendestino.es/Contenidos/InformacionGeneral.aspx

Com adherir-se?
Com adherir-se?

Per adherir-vos al projecte i formar-ne part, teniu aquestes 2 vies:

Empreses que gaudeixen del distintiu

Menú