Última modificació: desembre 2019

Aquesta política de privacitat s’aplica al web https://visitmanacor.com/ (d’ara endavant la Web).

Per favor, llegeixi-la detingudament. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria. 

Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més a baix.

Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i certes i es compromet a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

De manera general, els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris, deuran necessàriament ser emplenats per poder tramitar les seves sol·licituds.

  1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Excepte indicació específica en sentit contrari, el responsable del tractament de les dades recollides en aquest Web és l’Ajuntament de Manacor, amb domicili al carrer d’es Convent, S/N, 07500 Manacor (Illes Balears). Tel.: 971 84 91 00 i 971 84 91 26; Email: turisme@manacor.org;

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant la següent adreça de correu electrònic dpd@manacor.org.

Quina informació personal obtenim?

Les dades que tractem són els que s’obtenen:

  • Dels formularis que Vostè empleni.
  • D’analítiques obtingudes a partir de la navegació d’usuaris de la Web

Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:

  • Dades identificatives i de contacte;
  • Dades relacionades amb la seva navegació, per exemple, l’adreça IP des de la qual es connecta a la Web, weblogs, pàgines visitades o accions realitzades a la Web. Per a això utilitzem galetes i tecnologies similars que poden implicar el rastreig de la seva navegació. Més informació en la nostra política de galetes disponible en URL.
  • Per a què tractarem les seves dades?

Les dades dels nostres usuaris seran tractats per a la gestió de la relació amb ells, l’atenció a les seves sol·licituds, l’administració i la gestió de la seguretat de la web i el compliment de les nostres obligacions legals. Aquestes dades seran igualment tractades per a finalitats d’analítiques i de millora de la qualitat dels nostres serveis. 

  • A qui podem comunicar les seves dades?

Les seves dades només seran comunicades a tercers per obligació legal, amb el seu consentiment o quan la seva petició impliqui tal comunicació.

  • Base jurídica dels tractaments

La base per al tractament de les seves dades és la gestió de la relació jurídica que s’estableix amb Vostè com a usuari de la web, la gestió de les seves sol·licituds i el compliment d’obligacions legals.

La gestió de la seguretat de la Web es basa en l’existència del nostre interès legítim en garantir la seguretat dels nostres sistemes.

La realització de perfils de navegació segons la informació obtinguda a partir de cookies o tecnologies similars es basa en el seu consentiment, sense que la retirada d’aquest consentiment condicioni la prestació dels serveis oferts per mitjà d’aquesta web.

     5. Quant temps conservarem les seves dades? 

De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres com a usuari de la web i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recaptats. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació, una vegada finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques.

  • Quins són els seus drets?

Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir les mateixes.  Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix i sota certes condicions, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

Pot revocar el consentiment que hagués prestat per determinades finalitats, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Té igualment el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.

Per exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat, o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic, al nostre Delegat de Protecció de Dades en les adreces indicades a l’apartat “Qui és el responsable del tractament de les seves dades?”.            

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.aepd.es

Per ampliar la informació sobre la Protecció de Dades, visiti la Secció de Protecció de Dades del Portal de Transparència: clic aquí.

Menu