Torre dels Enagistes

Torre dels Enagistes. Museu d’Història de Manacor

Situada a la carretera de Manacor a Cales de Mallorca, km 1,5.

Recinte defensiu i habitatge rural propi de les cases senyorials del segle XIV.

La torre dels Enagistes té com a origen l’aparició de Pelai Onis a l’alqueria Ancrad del terme de Manacor, just després de la Conquesta, per cessió del compte Nuno Sanç al s. XIII.

La Torre dels Enagistes és un element de connexió entre l’arquitectura senyorial mallorquina i la catalana. L’organització arquitectònica del casal és clarament defensiva, en forma de clos tancat amb una sola porta a l’exterior, que denominam portal forà. Està organitzada per una sèrie d’edificacions senzilles que envolten un espai central a cel obert, la clastra.

La part més coneguda és la del cos gòtic, la torre que consta de dues plantes amb sageteres i que estan rematades per merlets. Són característiques d’aquesta època les finestres coronelles amb festejadors. En el s. XV-XVI s’hi va afegir un altre cos, que es caracteritza per la finestra conopial al pis superior.

La torre és la seu del Museu d’Història, que actualment compta amb quatre sales d’exposició permanent que abasten les èpoques de la prehistòria, la romana, la de l’antiguitat tardana i la islàmica, i una altra sala d’exposició permanent de mobles i vaixells en miniatura. Tot això es completa amb una programa d’exposicions temporals que s’ubiquen a la planta pis.

Entrada lliure (tel. 971 84 30 65).

http://www.museudemanacor.com
Menú